دوره ناودان آسمان: شرح و تبیین نامه ای عرفانی از مرحوم آیت الله پهلوانی(سعادت پرور)

By |2024-05-02T12:42:18+03:30April 29th, 2024|

 با همکاری "رسم وفا" اقدام به تولید و نشر دوره های صوتی آفلاین در معارف توحیدی و معنوی می نماید practicalislam.online  دوره ناودان آسمان [...]

Comments Off on دوره ناودان آسمان: شرح و تبیین نامه ای عرفانی از مرحوم آیت الله پهلوانی(سعادت پرور)

Quranic Lessons

By |2021-09-06T10:34:20+04:30September 6th, 2021|

Recitation Tajweed Tarteel Memorisation Supplication Adhan Prayers Sheikh Mohammad Rasouli is a memoriser of the Holy Qur'an and has over 18 years of experience [...]

Comments Off on Quranic Lessons
Go to Top